Donáška

Zlaté Moravce

ZADARMO

Beladice

5,00€

Čaradice

4,00€

Červený Hrádok

4,00€

Čierne Kľačany

2,00€

Hostie

3,00€

Hosťovce

2,50€

Choča

4,00€

Jedľové Kostoľany

5,00€

Jelenec

5,00€

Lovce

3,00€

Machulince

2,00€

Malé Vozokany

4,00€

Mankovce

3,00€

Martin nad Žitavou

1,50€

Nemčiňany

4,00€

Neverice

4,00€

Nevidzany

5,00€

Obyce

2,50€

Olichov

3,00€

Prílepy

1,50€

Skýcov

5,00€

Slepčany

4,00€

Sľažany

2,50€

Tekovske Nemce

5,00€

Tesárske Mlyňany

3,00€

Topoľčianky

1,50€

Velčice

3,00€

Veľké Vozokany

3,00€

Vieska nad Žitavou

4,00€

Zlatno

4,00€

Žikava

3,00€

Žitavany

1,50€

Donáška podľa ceny

1,50 €

Martin nad Žitavou | Topoľčianky | Žitavany | Prílepy

2,00 €

Čierne Kľačany | Machulince

2,50 €

Sľažany | Hosťovce | Obyce

3,00 €

Mankovce | Velčice | Žikava | Lovce | Veľké Vozokany | Tesárske Mlyňany | Volkovce | Olichov | Hostie

4,00 €

Zlatno | Neverice | Malé Vozokany | Slepčany | Nemčiňany | Vieska nad Žitavou | Choča | Červený Hrádok | Čaradice

5,00 €

Skýcov | Jedľové Kostoľany | Jelenec | Tekovské Nemce | Nevidzany | Beladice